БЕРОН

Институт за български език при БАН

Министерство на образованието и науката

Официален правописен речник на българския език

Надеждният ресурс за нормите на българския книжовен език

Трябва ли да се постави запетая пред освен да в изречението: Не ми остава друго, освен да благодаря?