Правилата за правопис и пунктуация

Двойно н (-нн-) в прилагателни на -нен

16.1.

Двойно н (-нн-) се пише във всички форми на прилагателни имена със завършек в м.р. ед.ч. на -нен, при които гласната [е] от наставката изпада, както и в производните им съществителни имена и наречия.

безценен, безценния(т), безценна, безценно, безценни;

военен, военния(т), военна, военно, военни;

надменен, надменния(т), надменна, надменно, надменни;

пламенен, пламенния(т), пламенна, пламенно, пламенни;

двустранност, законност, многостенник, надменност, спонтанност, съвременник;

временно, постоянно

Езикови справки

Службата „Езикови справки и консултации“ на Института за български език на БАН дава компетентна информация по въпроси на българския книжовен език. Може да зададете своя въпрос на:

Службата се поддържа от Секцията за съвременен български език.