Правилата за правопис и пунктуация

Сложни прилагателни с начална подчинена съставка

53.10.

Слято се пишат сложни прилагателни имена, в които подчинената основа предхожда главната, образувани от словосъчетания от прилагателно и съществително име.

административноправен (от административно право), англоезичен (от английски език), военностратегически (от военна стратегия), външнополитически (от външна политика), генноинженерен (от генно инженерство), дебелокор (от дебела кора), едромащабен (от едър мащаб), етеричномаслен (от етерично масло), жилищноспестовен (от жилищно спестяване), източноправославен (от източно православие), конституционномонархически (от конституционна монархия), мастиленоструен (от мастилена струя), музикалноисторически (от музикална история), скалнооблицовъчен (от скална облицовка), съдебномедицински (от съдебна медицина), сърдечносъдов (от сърдечни съдове), широкомащабен (от широк мащаб)

Езикови справки

Службата „Езикови справки и консултации“ на Института за български език на БАН дава компетентна информация по въпроси на българския книжовен език. Може да зададете своя въпрос на:

Службата се поддържа от Секцията за съвременен български език.