надсло̀в

(дублет)

клас
род

Форми на думата

 единствено числомножествено число
нечленувано надсло̀в надсло̀ви
членувано  надсло̀вите
с пълен член надсло̀вът 
с кратък член надсло̀ва 
бройна форма (два) надсло̀ва
единствено число 
нечленувано 
надсло̀в 
членувано 
надсло̀вътс пълен член
надсло̀вас кратък член
множествено число 
нечленувано 
надсло̀ви 
членувано 
надсло̀вите 
бройна форма 
(два) надсло̀ва 

Особености на думата

Скоро ще бъде добавена информация…