бордю̀р

клас
род

Форми на думата

 единствено числомножествено число
нечленувано бордю̀р бордю̀ри
членувано  бордю̀рите
с пълен член бордю̀рът 
с кратък член бордю̀ра 
бройна форма (два) бордю̀ра
единствено число 
нечленувано 
бордю̀р 
членувано 
бордю̀рътс пълен член
бордю̀рас кратък член
множествено число 
нечленувано 
бордю̀ри 
членувано 
бордю̀рите 
бройна форма 
(два) бордю̀ра 

Особености на думата

Скоро ще бъде добавена информация…