осо̀бено

клас

Форми на думата

осо̀бено

Особености на думата

 Граматика

Търсената дума е наречие. Наречията са неизменяеми  лексеми, които най-често  поясняват глаголи. Наред с това наречията могат да поясняват още и имена, както и други наречия  (напр. държи се необичайно; необичайно топъл ден; необичайно добре).